cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
top image

Sazebník úhrad za poskytování informací


Sazebník úhrad za poskytování informací:

Za poskytnutou písemnou informaci se vybere úhrada nákladů vzniklých s vyhledáváním informací. Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na:

 

pořízení kopií
– A4 černobíle jednostranně 3,– Kč (oboustranně 6,– Kč)
– A3 černobíle jednostranně 4,– Kč (oboustranně 8,– Kč)

tisk
– A4 černobíle 3,– Kč
– A 4 barevně 10,– Kč

opatření technických nosičů dat: CD 30,– Kč

odeslání informací žadateli: od 29,– Kč dle sazebníku České pošty

mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:
– za každou započatou hodinu 150,– Kč

případné ostatní režijní náklady budou počítány dle platných právních předpisů

používáme pouze vlastní originální CD nosiče, z důvodu zabezpečení nemůžeme data dávat na přinesené nosiče