cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
top image

Sandra Petrášková


Jmenuji se Sandra Petrášková. Nejprve jsem vystudovala obor sociální činnosti v církevní škole. Tam jsem měla možnost si v praxi vyzkoušet práci v mateřských školách s různým zaměřením. Také v dětské skupině Hyperka – ADHD, u mentálně znevýhodněných jedinců či v nemocnici. Po těchto nabytých vědomostech a zkušenostech mě nejvíce lákala práce s dětmi, kvůli jejich upřímnému úsměvu, radosti a lásce. Tak jsem vystudovala druhou školu v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. Děti ráda vedu ke spolupráci, ohleduplnosti a kompromisu. Líbí se mi a motivuje mě vidět jejich posuny. S dětmi se ráda věnuji různým rozvíjejícím hrám, výtvarným a pohybových činnostem či literatuře. Ve třídě bych chtěla vybudovat příjemnou a kamarádskou atmosféru, aby se děti cítily bezpečně a šťastně.