cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
top image

Jana Giňová


Práce s dětmi mě vždy bavila, svému snu jsem šla naproti, a proto jsem zvolila pro svůj studijní obor předškolní a mimoškolní pedagogiku v Čelákovicích se zaměřením na výtvarnou výchovu.

Mým cílem je vytvářet ve třídě příjemné prostředí plné her a zábavy, aby se děti těšily na každý den, kdy se můžou dále rozvíjet ve svých schopnostech. Každé dítě je originál, a tak se snažím k němu také přistupovat.

Osvědčení: Vzdělávací program – péče o děti se zrakových postižením.